Kvatro, Agencija za knjigovodstvo

ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd

+381 11 2666 630

Računovodstvene usluge

Svaka kompanija teži racionalnijem i ekonomičnijem poslovanju, zato vođenje knjiga mora biti precizno i tačno, a obrađeni podaci dostupni u svakom trenutku kako bi odluke vlasnika i direktora bile pravovremeno donesene. Naš knjigovodstveni program omogućuje brz unos podataka i najrazličitije izveštaje koji će Vam sigurno pomoći u daljem poslovanju.

 

<---

Klijenti

KlijentiKlijenti
 
 Klijenti
       Klijenti                      

Reference

 • "Sa Agencijom "Kvatro acc" sarađujemo od osnivanja preduzeća. Razvijali smo se i rasli zajedno, tako da je sada naš odnos i više od partnerskog."

  Direktor i osnivač Pavle Pulek 
  Netiks, Beograd

 • "Kada smo tražili agenciju, kojoj bi poverili obračun zarada imali smo u vidu nekoliko bitnih karakteristika, kao sto su preciznost, brzina, profesionalizam.... Sa Kvatrom smo dobili i više od toga."

  Generalini direktor Bojan Mikec  

  Duga I.B.L., Beograd

 • "Saradnja naše Kompanije sa „Kvatro Accounting"-om ima dugu tradiciju i datira još od 2001. godine. Brzina i fleksibilnost kojom se Kvatro prilagođava našim potrebama je na zavidnom nivou. Naša saradnja je u stalnom usponu, na obostranu korist i zadovoljstvo."

  Head of Accounting, Tax and Treasury 

  Savo Ćurlić
  British American Tobacco SEE, Beograd