Kvatro, Agencija za knjigovodstvo

ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd

+381 11 2666 630

Usluge

Agencija za knjigovodstvo „Kvatro Accounting", Beograd se bavi vođenjem poslovnih knjiga u skladu sa zakonom i pravilnicima kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, propisima i načelima, a sve u cilju utvrđivanja rezultata poslovanja, praćenja stanja i kretanja poslovnih sredstava i izvora sredstava, sastavljanje vanrednih , polugodišnjih završnih računa i obračuna, praćenje poreza, amortizacije, revalorizacije vođenja robno-materijalnog knjigovodstva, blagajne, ličnih dohodaka, tumačenje propisa i dr.

Naš računovodstveni servis za Vas može da obavlja kompletno vođenje poslovnih knjiga, ili pak možete da nam prepustite samo određena područja.

Knjigovodstvene uluge:

 

 1. Računovodstvene usluge 
 2. Kadrovske usluge 
 3. Savetovanje
 4. Ostale usluge 
 5. Administrativne usluge

 

 

 

Klijenti

KlijentiKlijenti
 
 Klijenti
       Klijenti                      

 • "Sa Agencijom "Kvatro acc" sarađujemo od osnivanja preduzeća. Razvijali smo se i rasli zajedno, tako da je sada naš odnos i više od partnerskog."

  Direktor i osnivač Pavle Pulek 
  Netiks, Beograd

 • "Kada smo tražili agenciju, kojoj bi poverili obračun zarada imali smo u vidu nekoliko bitnih karakteristika, kao sto su preciznost, brzina, profesionalizam.... Sa Kvatrom smo dobili i više od toga."

  Generalini direktor Bojan Mikec  

  Duga I.B.L., Beograd

 • "Saradnja naše Kompanije sa „Kvatro Accounting"-om ima dugu tradiciju i datira još od 2001. godine. Brzina i fleksibilnost kojom se Kvatro prilagođava našim potrebama je na zavidnom nivou. Naša saradnja je u stalnom usponu, na obostranu korist i zadovoljstvo."

  Head of Accounting, Tax and Treasury 

  Savo Ćurlić
  British American Tobacco SEE, Beograd