ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Računovodstvene usluge

Svaka kompanija teži racionalnijem i ekonomičnijem poslovanju, zato vođenje knjiga mora biti precizno i tačno, a obrađeni podaci dostupni u svakom trenutku kako bi odluke vlasnika i direktora bile pravovremeno donesene.

Kadrovske usluge

Jedan od najkompleksnijih problema, sa stanovišta zakonskih odredbi, je sigurno obračun zarada, zato se većina kompanija i odlučuje za outsourcing obračuna zarada.

Savetovanje

Naš zadatak je praćenje svih zakona i podzakonskih akata i uredbi, filtriranje podataka i pružanje informacija koje su direktno vezane za Vaše poslovanje i koje su Vam potrebne u datom trenutku.

Ostale usluge

U želji da olakšamo poslovanje našim klijentima rešili smo da proširimo spektar naših usluga. Sada sve komplikovane procedure vezane za registraciju preduzeća, trženje prave advokatske kancelarije ili dostavu dokumentacije nadležnim organima možete prepustiti nama.

Naslovna

O nama

O nama

Odabir knjigovodstvene agencije je jedna od najvažnijih odluka. Potrebna vam je agencija koja ima veliko iskustvo i širok spektar usluga.

Agencija "Kvatro Accounting" postoji preko dvadesetpet godina i bavi se vođenjem knjigovodstveno -računovodstvenih poslova za preduzeća, zadruge, preduzetnike, strana predstavništva i ostala pravna lica.

Knjigovodstvo je osnovna usluga naše agencije i obuhvata celokupnu evidenciju, sa praćenjem propisa iz oblasti računovodstva kao i primenu svih poreskih zakona za preduzeća i zadruge, ostala pravna lica, preduzetnike, predstavništva.

„Kvatro Accounting" u svom poslovanju koristi najnovije softvere, a poseduje i sertifikat o zvanju ovlašćenog računovođe.

Reč direktora

Reč direktora

Od prvog dana kada je "Kvatro Accounting" počeo sa radom, bili smo svesni da se upuštamo u svet gde greške nisu dopuštene i gde je profesionalizam nezaobilazan. Naš uspeh se meri uspehom naših klijenata. Vodimo se politikom da je najvažnije imati zadovoljnog klijenta, stoga posvećujemo puno pažnje svakom klijentu ponaosob.

Usluge koje pruža „Kvatro Accounting" su uskladjene sa potrebama i željama naših klijenata, počev od osnivanja, kao i u svim segmentima administrativnog, pravnog, ekonomskog i finansijskog aspekta poslovanja.

Ponosni smo na strategiju kojom se vodimo, tradicija i iskustvo kombinovano sa mladošću i ambicioznošću. Formirali smo uigran i kvalitetan tim koji ima tendenciju proširenja i koji se konstantno usavršav.

Postanite i Vi naš Partner. Sigurni smo da ćemo biti značajan segment Vašeg uspešnog poslovanja.

S poštovanjem,
Milan Davidović

"Sa Agencijom "Kvatro acc" sarađujemo od osnivanja preduzeća. Razvijali smo se i rasli zajedno, tako da je sada naš odnos i više od partnerskog."

Direktor i osnivač Pavle Pulek 
Netiks, Beograd

"Kada smo tražili agenciju, kojoj bi poverili obračun zarada imali smo u vidu nekoliko bitnih karakteristika, kao sto su preciznost, brzina, profesionalizam.... Sa Kvatrom smo dobili i više od toga."

Generalini direktor Bojan Mikec

Duga I.B.L., Beograd

"Saradnja naše Kompanije sa „Kvatro Accounting"-om ima dugu tradiciju i datira još od 2001. godine. Brzina i fleksibilnost kojom se Kvatro prilagođava našim potrebama je na zavidnom nivou. Naša saradnja je u stalnom usponu, na obostranu korist i zadovoljstvo."

Head of Accounting, Tax and Treasury 

Savo Ćurlić
British American Tobacco SEE, Beograd

 • American Tobbaco
 • Saacke
 • Sdk
 • SZX5ysKe2k
 • Bokirus 518
 • Duga
 • Logo 230x100
 • Logo
 • Netiks
 • Netiks
 • Zumzi