ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Savetovanje iz oblasti radnih odnosa

  • Savetovanju u izboru i zapošljavanju novih radnika
  • Savetovanje iz oblasti radnih sporova
  • Propise iz oblasti radnog prava i naknade štete
  • Saveti, prava, obaveze i odgovornosti i aktuelna mišljenja iz oblasti radnih odnosa