ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Refundacije

  • Obrada dokumentacije za refundaciju naknada po osnovu bolovanja > 30 dana
  • Obrada dokumentacije za refundaciju naknada po osnovu porodiljskog bolovanja