ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Analiza poslovanja

  • Izrada finansijskih izveštaja po zahtevu klijenta
  • Analiza bilansa stanja i uspeha
  • Planiranje budućeg poslovanja
  • Izrada biznis planova za potrebe dobijanja kredita (kod poslovnh banaka, Fonda za razvoj)
  • Biznis Analizator je web aplikacija namenjena izveštavanju bilo kada i sa bilo kog mesta gde je dostupan internet ili kroz intranet