ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Registracija preduzeća

  • Registracija d.o.o. sa domaćim osnivačima
  • Registracija d.o.o. sa stranim ulagačima kao i registracija predstavništva, zadruga i udruženja
  • Registracija radnji
  • Registracija ortačke radnje
  • Promena osnivača ili kapitala kod d.o.o.
  • Ostale promene
  • Registracija udruženja, klubova