ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Kadrovske usluge

Jedan od najkompleksnijih problema, sa stanovišta zakonskih odredbi, je sigurno obračun zarada, zato se većina kompanija i odlučuje za outsourcing obračuna zarada.

Naše dugogodišnje iskustvo sa preduzećima sa velikim brojem zaposlenih pruža dodatnu sigurnost u ovoj oblasti. Diskrecija i poverljivost podataka je na najvišem nivou.