ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Usluge

Agencija za knjigovodstvo „Kvatro Accounting", Beograd se bavi vođenjem poslovnih knjiga u skladu sa zakonom i pravilnicima kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, propisima i načelima, a sve u cilju utvrđivanja rezultata poslovanja, praćenja stanja i kretanja poslovnih sredstava i izvora sredstava, sastavljanje vanrednih , polugodišnjih završnih računa i obračuna, praćenje poreza, amortizacije, revalorizacije vođenja robno-materijalnog knjigovodstva, blagajne, ličnih dohodaka, tumačenje propisa i dr.

Naš računovodstveni servis za Vas može da obavlja kompletno vođenje poslovnih knjiga, ili pak možete da nam prepustite samo određena područja.

Knjigovodstvene uluge:

  1. Računovodstvene usluge 
  2. Kadrovske usluge 
  3. Savetovanje
  4. Ostale usluge 
  5. Administrativne usluge