ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Robno računovodstvo

(veleprodaja, maloprodaja, komision, konsignacije itd):

  • Usluga izrade kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju ,uvoz
  • Usluga izrade izlaznih faktura sa svim podacima
  • Usluga štampanja lager liste po datumu (za period)
  • Izveštaji o kalkulacijama i fakturama (po artiklima, po partnerima)
  • Usluga izrade nivelacije
  • Usluga vođenja terenskih magacina
  • Usluga vođenja KEPU knjige
  • Usluga vođenja robnih kartica po artiklima
  • Usluga izrade cenovnika po periodima
  • Usluga izrade raznih izveštaja izlaza-ulaza robe i dr.