ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Outsourcing obračuna zarada i drugih isplata

Načini obračuna

 •  Neto-bruto
 •  Bruto-neto
 •  Koeficijenti
 •  Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju
 •  Dnevnice za službeno putovanje u zemlji
 •  Dnevnice za službeno putovanje van zemlje
 •  Naknada troškova smeštaja na službenom putu
 •  Primanja za privremene i povremene poslove
 •  Prihod od autorskih i srodnih prava i industrijske svojine
 •  Prihod po ugovoru o delu
 •  Stipendije
 •  Bonusi
 •  Obračun otpremnine
 •  Obračun benificiranog radnog staža
 •  Tehnološki višak
 •  Solidarna pomoć
 •  Poklon deci zaposlenih do 15 god.
 •  Korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
 •  Korišćenje službenog automobila
 •  Prihodi od kapitala - kamata
 •  Prihodi od kapitala - dividenda i udeo u dobiti
 •  Prihodi od kapitala - po osnovu učešća i dr.

Dokumenti (izveštaji)

 • Lista obračuna zarade za svakog radnika
 • Platni spisak
 • Obrasci PPP PD,
 • Obrazac NZ-1, specifikacije uz obrasce.
 • Virmani (zbirni) za sve doprinose, poreze i neto zarade,
 • Lista uplata na tekući račun (zbirni spiskovi, koje šaljemo bankama)
 • Lista kreditora (šaljemo bankama nakon izvršenih uplata, radi rasknjižavanja kredita)
 • Elektronski spiskovi za kredite i neto zarade (šaljemo u dogovoru sa korisnikom i bankom, direktno banci)
 • HALCOM i CLIENT virmani (upakovani zbirni virmani u jednoj datoteci)
 • Specifikacija liste uplata (moguće je direktno plaćanje preko eBanking-a)
 • Obrazac OPJ 2, OPJ 4, OPJ 6 i pripadajuce specifikacije
 • Koverte (neprozirne, sa obračunom zarade za svakog pojedinačnog zaposlenog)
 • Popunjavanje obrazca PPP (jednom godišnje - do 31.01.)
 • Popunjavanje obrazca PPDG-5.