ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Savetovanje

Naš zadatak je praćenje svih zakona i podzakonskih akata i uredbi, filtriranje podataka i pružanje informacija koje su direktno vezane za Vaše poslovanje i koje su Vam potrebne u datom trenutku. Ako imate bilo kakvu nedoumicu mi ćemo je rešiti.