ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Izrada radno-pravnih akata preduzeća

  • Ugovori o radu
  • Aneksi Ugovora o radu
  • Rešenja o godišnjem odmoru, premeštaju na drugo radno mesto, plaćeno ili neplaćeno odsustvo i sl.
  • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima, o delu, autorstvu
  • Rešenja o porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i sl.
  • Ugovori o zakupu
  • Otkaz Ugovora o radu