ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Kadrovska evidencija

  • Specifikacija radnih sati (redovan rad, bolovanje, porodiljsko...)
  • Vođenje godišnjih odmora
  • Vođenje kredita (rate, saldo), administrativnih i sudskih zabrana
  • Usluge konsaltinga Zakona o radu
  • Prijava - odjava radnika (rezidenti i nerezidenti)
  • Podnošenje zahteva za izdavanje zdravstvenih markica
  • Razne potvrde za zaposlene (za kredite, vrtić, vize...)
  • Overu M4 obrazaca (overa radnog staža za prethodnu godinu)
  • Prijavljivanje i oporezivanje ekspatrijata