ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Računovodstveno savetovanje

  • Savetovanje prilikom izbora najpovoljnijeg izvora finansiranja
  • Savetovanje i izrada potrebne dokumentacije za dobijanje kratkoročnih i dugoročnih kredita.
  • Zastupanje i kontakt sa spoljnim institucijama
  • Savet ,ocena i kreiranje računovodstvenih politika preduzeća u skladu sa potrebama poslovanja
  • Savet i pomoć pri definisanju načina knjiženja pojedinih poslovnih promena